logotransp
Följ Inbrixsolutions och Etableramera

login

Login

Uppnå yteffektivitet ?

systemet

spacelay

En lyckat ”Space Management” börjar ofta med att vi har rätt förutsättningar vid projektstart, det kan göras genom en uppmätning av lokalen vilket skapar en ritning av nuläget. För att sedan förstå mer av hur ytan disponeras kan vi med vårt systemstöd bryta ner butiken i avdelningar och underavdelningar där vi vid olika rapporter ser den procentuella fördelningen av respektive ytor samt huvudytor som butiksyta, säljyta och bakutrymmen.
gui space list
Systemet tar fram rapporter och tabeller som visar ytfördelningen vilket ger bra förutsättningar för att effektivt arbeta  med det teoretiska kundvarvet eller illustrera tilltänkta kommunikationsytor. Systemet har också funktionalitet att mäta verkligt flöde från butik i drift och på så sätt se hur verklighet avspeglar teori.
1
future of retail Det händer mycket inom retail  och vi försöker hänga med i omvärldsbevakning, tex. läs en studie om framtidens  Retail ...
Läs mer>>
2
Optimera butik genom att mäta kundaktivitet i din avdelningar och varusektioner Tillsammans med våra partners har vi som mål att hitta nya analyser som kan användas som beslutsstöd...
Läs mer>>
3
fittingsAutomatisera orderhantering av inredning och skyltar med bibehållen kontroll av leverantörssaldon. Verktyg för att underlätta bestyckning och konfiguration av inredningskonceptet  ...
Läs mer>>
4
3dlayoutUppnå hög yteffektivitet genom att arbeta smart med CAD-  layout och spacemanagement i integrerade system ...
Läs mer>>