logotransp
Följ Inbrixsolutions och Etableramera

login

Login

Optimera din butik ?

systemet

beslutsstödblå3

Hur når vi fram till ett bra beslutsstöd?

Vi vill nu ta vårt projekt till nya nivåer med målbild att få ut mer analysdata som direkt ska ge underlag i form av beslutsstöd i att optimera butikerna. Detta innebär att vi går djupare in i analyser och försöker utveckla nya rapporter som ger den information vi söker. För att uppnå detta behöver vi hitta skärningspunkter mellan försäljningsdata och nyckeltal från våra CAD- modeller samt den tredje delen som är mätdata kundbeteende
Pilotprojekt

Vår först pilot som vi genomfört i samarbete med kameraleverantören Axis (www.axis.com) har varit en bra start att förstå teknik och vilka nyckeltal som är möjlig att få ut från våra mätningar, vi vill nu driva arbetet vidare och närma oss konkreta beslutstöd för personer på huvudkontoret och även butikschef.

Vi kommer att involvera ny teknik och hjälp från fler analytiker samt erfarenhet från tidigare projekt med Walmart och  BMW group. Tillsammans med ett företag som är experter på analys och mätning av rörelse med väldigt hög upplösning få ut nödvändig information.  Detta görs genom en teknik som kartlägger kundernas mobiltelefonkommunikation med omgivande nät.

Alla mätpunkter lagras som rådata i form av ID, position, tid samt rörelse vilket vid bearbetning kan ge:

  • Följa kunden i butik (anonymt) i form av individuella kundvarv
  • Den totala kundtiden i butik
  • Identifiera intressanta platser utifrån kundens stopp i butik
  • Återkommande kunder genom mobiltelefonens unika ID
  • Hög precision ger att vi kan se vilken hylla och kanske till och med vilken vara kunden stannar till vid.
  • Från tidigare pilotprojekt fortsätter vi med:
  • Mätvärde för in/ ut passerade kunder
  • Aktivitets index vid utvalda platser t.ex. kampanjytor

”Vi har som mål att utifrån mätdata kunna visa den på butikens layout i form av olika grafiska utryck samt nya rapporter som förhoppningsvis leder till beslutstöd.”


För mer information om våra pilotprojekt kontakta :

Jesper Bremme jesper.bremme@inbrix.se

1
future of retail Det händer mycket inom retail  och vi försöker hänga med i omvärldsbevakning, tex. läs en studie om framtidens  Retail ...
Läs mer>>
2
Optimera butik genom att mäta kundaktivitet i din avdelningar och varusektioner Tillsammans med våra partners har vi som mål att hitta nya analyser som kan användas som beslutsstöd...
Läs mer>>
3
fittingsAutomatisera orderhantering av inredning och skyltar med bibehållen kontroll av leverantörssaldon. Verktyg för att underlätta bestyckning och konfiguration av inredningskonceptet  ...
Läs mer>>
4
3dlayoutUppnå hög yteffektivitet genom att arbeta smart med CAD-  layout och spacemanagement i integrerade system ...
Läs mer>>