logotransp
Följ Inbrixsolutions och Etableramera

login

Login

Införa nya inredningskoncept ?

systemet

kläder-3d3d-obj
art-opt-3D
kläder-sektion-3d-monki
Inredningskoncept utvecklas i dag mer frekvent och tillsammans med helhetskonceptet avseende varumärke, kundklubbar, konceptbutiker och e-handel. Inredningskonceptet som består konfigurerbara moduler i CAD-systemet och kan kopplas samman i ett ”lego likt ” förfarande. Inredningsmodulerna uppfyller en mängd viktiga funktioner:

  • Skapar en virtuell butik ” mock up ” som visar hur det nya konceptet ska se ut
  • Skapar underlag för upphandling av inredning från olika leverantörer
  • Skapar förutsättning för effektiv projektering av butiker hos arkitekt / layout
  • Skapar en produktkatalog för tilläggsbeställning under drift
1
future of retail Det händer mycket inom retail  och vi försöker hänga med i omvärldsbevakning, tex. läs en studie om framtidens  Retail ...
Läs mer>>
2
Optimera butik genom att mäta kundaktivitet i din avdelningar och varusektioner Tillsammans med våra partners har vi som mål att hitta nya analyser som kan användas som beslutsstöd...
Läs mer>>
3
fittingsAutomatisera orderhantering av inredning och skyltar med bibehållen kontroll av leverantörssaldon. Verktyg för att underlätta bestyckning och konfiguration av inredningskonceptet  ...
Läs mer>>
4
3dlayoutUppnå hög yteffektivitet genom att arbeta smart med CAD-  layout och spacemanagement i integrerade system ...
Läs mer>>