logotransp
Följ Inbrixsolutions och Etableramera

login

Login

Effektiv BIM -projektering / layout ?

systemet

En framgångsfaktor i etableringsprocessen , speciellt om den är tidspressad, är att den interna layout processen effektiviseras och struktureras. I och med återkommande koncept kan processen i stor grad automatiseras och kopplas till orderhantering. Projekteringstiden kortas ner och mer tid kan läggas på att utforma butiken för att optimera kundvarv och upplevelse. Systemet ger förutsättningar för att arbeta processorienterat och uppnå en hög grad av automatisering. Vid tillfälliga toppar underlättas också avlastning genom externa resurser och nyanställda.
ritn233
BIM-teknik, för vem och varför?

BIM är inte ett nödvändigt verktyg för att uppföra en byggnad. Däremot skapar BIM-konceptet många möjligheter. Dessa bidrar i sin tur t ex till en mer rationell projektering och förvaltning. Nedan listas några fördelar inom olika områden som ger affärsnytta.

– Energianalyser, genom att jämföra olika lösningar i simuleringsprogram kan en förvaltare redan i planeringsskedet göra ett klokare val.

– En effektivare projektering för alla parter. Revideringar utförs snabbare och utförda ändringar uppdaterar all dokumentation som är knuten till modellerna.

– Kostnadsanalyser före byggnation, BIM möjliggör att jämförelser går snabbare samtidigt som det medför en mer exakt uppskattning av kostnader.

– Visualisering i designfasen kan ta fördel av visualisering i BIM-verktyget. Det går snabbt att förändra och se resultatet som enkelt kan presenteras.

– En förvaltare som bygger sin verksamhet på uthyrning kan få kontroll över alla utrymmen på ett mer exakt sätt. Ytor med relaterad information kan exporteras till fastighetssystemet.

– Kvalitetskontroll, under projekteringen kan BIM-verktyg användas för att utföra diverse kontroller. Ett exempel är kollisionskontroller m.h.a 3D-tekniken, men även olika byggnadsdelars egenskaper kan kontrolleras.

1
future of retail Det händer mycket inom retail  och vi försöker hänga med i omvärldsbevakning, tex. läs en studie om framtidens  Retail ...
Läs mer>>
2
Optimera butik genom att mäta kundaktivitet i din avdelningar och varusektioner Tillsammans med våra partners har vi som mål att hitta nya analyser som kan användas som beslutsstöd...
Läs mer>>
3
fittingsAutomatisera orderhantering av inredning och skyltar med bibehållen kontroll av leverantörssaldon. Verktyg för att underlätta bestyckning och konfiguration av inredningskonceptet  ...
Läs mer>>
4
3dlayoutUppnå hög yteffektivitet genom att arbeta smart med CAD-  layout och spacemanagement i integrerade system ...
Läs mer>>