logotransp
Följ Inbrixsolutions och Etableramera

login

Login

Varusektioner och Planogram

systemet


space-daily-store-3d-onjects

space fördelning sek ritning
Systemet har stöd för att arbeta med varusektioner som används primärt inom dagligvaruhandeln. På ritningen visas olika nyckeltal som intäktspotential och ankarvaror för att ge stöd vid identifiering av kundvarv. Genom färger illustrerar de olika varusektionerna vilket ger tydliga ritningar. Inom vardera avdelning kan summering göras av nyckeltal som:

  • Antal hyllor
  • Antal varusektioner
  • Upptagen yta av inredning vs kundyta
ADDON SPACE TOOL
Planogramdata läses in från externa system alternativt excelfiler och populerar verktyget med information. I verktyget kan användaren välja varusektion och få upp hur många som rekommenderas utifrån mallbutik samt ett saldo efter det som placerats ut i anläggningen. Efter inställda val kan användaren placera ut varusektionen efter antalet sektioner eller löpmeter.
Löpande uppdateras en tabell som ger användaren information om hur den totala fördelningen ser ut mot mallbutiken. Den slutliga födelningslistan visar differensen mot mallbutiken och ger möjlighet till beslutsunderlag i olika rapportformer.
1
future of retail Det händer mycket inom retail  och vi försöker hänga med i omvärldsbevakning, tex. läs en studie om framtidens  Retail ...
Läs mer>>
2
Optimera butik genom att mäta kundaktivitet i din avdelningar och varusektioner Tillsammans med våra partners har vi som mål att hitta nya analyser som kan användas som beslutsstöd...
Läs mer>>
3
fittingsAutomatisera orderhantering av inredning och skyltar med bibehållen kontroll av leverantörssaldon. Verktyg för att underlätta bestyckning och konfiguration av inredningskonceptet  ...
Läs mer>>
4
3dlayoutUppnå hög yteffektivitet genom att arbeta smart med CAD-  layout och spacemanagement i integrerade system ...
Läs mer>>