logotransp
Följ Inbrixsolutions och Etableramera

login

Login

Etableringsplan

systemet

ixs gant detail

I översikten visas en gemensam projektöveriskt som gant schema eller förenklade rapporter, detta gör att en momentan bild alltid finns tillgänglig för avstämningar och uppföljning. Vi ser tidigt indikationer på problem och förseningar. Systemet har en process för att definiera etableringsplanen i form av olika aktiviteter och checklistor vilket gör att alla projekt uppnår en liknande struktur och utseende vilket underlättar för alla användare.
location projektbollar med etableramera
I anläggningsöversikten visas en projektöversikt i form av milstolpar och nyckeltal gällande utvalda kategorier som kvalitet, pris och budget. vi får en sanbb överblick och kan om vi vill gå in djupare i projektet för att ta del av checklistor eller övergripande rapporter inför avstämningar. Systemets rättigheter styr vad olika användare för ta del av för informationsnivåer samt skriv och läs rättigheter.
ixs checklixst 2
ixs checklixst
Systemet har stöd för att skapa checklistor med olika aktiviteter som kopplas till användare eller användargrupper. Förutsättning skapas för att alltid hålla aktiviteter uppdaterade samt undvika att vissa inte blir utförda genom larm från systemet. Att fylla i en enkät är användarvänligt och tideffektivt , personer som inte arbetar med projektplaner får endast upp en enkät med kryssrutor.
1
future of retail Det händer mycket inom retail  och vi försöker hänga med i omvärldsbevakning, tex. läs en studie om framtidens  Retail ...
Läs mer>>
2
Optimera butik genom att mäta kundaktivitet i din avdelningar och varusektioner Tillsammans med våra partners har vi som mål att hitta nya analyser som kan användas som beslutsstöd...
Läs mer>>
3
fittingsAutomatisera orderhantering av inredning och skyltar med bibehållen kontroll av leverantörssaldon. Verktyg för att underlätta bestyckning och konfiguration av inredningskonceptet  ...
Läs mer>>
4
3dlayoutUppnå hög yteffektivitet genom att arbeta smart med CAD-  layout och spacemanagement i integrerade system ...
Läs mer>>