logotransp
Följ Inbrixsolutions och Etableramera

login

Login

Systemet

systemet

location
Systemet är ett tvådelat mellan CAD och WEB där information kan flöda mellan delarna vilket ger stabilitet och uppdaterad informationslager om dina anläggningar och aktiviteter. Stöd för att koppla på externa datakällor och system finns och ger många möjligheter till att hitta nya nyckeltal och rapporter för beslutsstöd. Systemet består av ett antal moduler både för CAD och WEB vilket möjliggör kundanpassning och ger önskad funktionalitet. CAD- delen är integrerad med ArchiCad som bas vilket ger en mängd funktioner samt framtidssäkrar den generella utveckling avseende CAD funktionalitet.
Företagsspecifika moduler kan utvecklas för att ge den anpassning som behövs. WEB systemet finns som molntjänst vilket gör den enkel att sätta i drift och  ger hög tillgänglighet via mobila enheter och datorer. Genom inloggning ges rättigheter och funktionalitet vilket gör systemet anpassat för olika roller och blir lättanvänt och överskådligt.

 


 

produkter
Systemet består av ett antal moduler både för CAD och WEB vilket möjliggör kundanpassning och ger önskad funktionalitet.Företagsspecifika moduler kan utvecklas för att ge den anpassning som behövs. WEB systemet finns som molntjänst vilket gör den enkel att sätta i drift och  ger hög tillgänglighet via mobila enheter och datorer. Genom inloggning ges rättigheter och funktionalitet vilket gör systemet anpassat för olika roller och blir lättanvänt och överskådligt.Modulerna kan konfigureras och på så vis skapa  önskat utseende och funktionalitet . Modul för att koppla samman information från externa datakällor underlättar integration av tex. masterdata över anläggningarna eller bildarkiv. Systemet har en WEB service som också underlättar hur information ska hämtas och lämnas samt inloggning . Löpande utvecklas nya moduler som gör systemet mer kraftfullt och ger dig nya möjligheter.

 

mobile
Med systemets APP. för Iphone och Ipad visas direkt närmaste anläggning på kartan tillsammans med anläggningens information. Genom mobiltelefonens kamera eller bildarkiv kan utvalda bilder laddas upp direkt till rätt anläggning i WEB systemet tillsammans med checklistor eller kommentarer. Vi säkerställer att information kommer till rätt plats och att andra personer direkt för ta del av den mobilt uppladdade informationen vid tex. uppföljning eller survey . Ett urval av enkätmallar ger dig möjlighet att mobilt samla in den information som du söker. Enkäterna kan också delas ut till personer utanför vårt system med syfte att fylla i information och som sedan laddas upp till systemet, vi undvikeratt information skickas via tex. mail.

VÅRA MODULER

systemet

Butiksdatabas
Survey Enkäter
Spacemanagement
Projektering Layout /CAD
Ordersystem
Etableringsplan
Konceptbibliotetk 
Varuläggning  Retail
Mobil App
Varusektioner Planogram
Dokumnet Ritningsarkiv
1
future of retail Det händer mycket inom retail  och vi försöker hänga med i omvärldsbevakning, tex. läs en studie om framtidens  Retail ...
Läs mer>>
2
Optimera butik genom att mäta kundaktivitet i din avdelningar och varusektioner Tillsammans med våra partners har vi som mål att hitta nya analyser som kan användas som beslutsstöd...
Läs mer>>
3
fittingsAutomatisera orderhantering av inredning och skyltar med bibehållen kontroll av leverantörssaldon. Verktyg för att underlätta bestyckning och konfiguration av inredningskonceptet  ...
Läs mer>>
4
3dlayoutUppnå hög yteffektivitet genom att arbeta smart med CAD-  layout och spacemanagement i integrerade system ...
Läs mer>>