logotransp
Följ Inbrixsolutions och Etableramera

login

Login

Om oss

systemet

Företaget, och vår produkt Etablera mera har växt fram sedan 2005 då vi startade att utveckla system för etableringsintensiva företag. Då var fokus på att utveckla nya verktyg och metoder på CAD sidan med ArhiCAD som bas. Vår bakgrund i utveckling av branschstandards inom byggsektorn i form av IFC och BIM har också bidragit till många av våra idéer som vi tillämpar i dag i våra system och processer. Profilerna på våra medarbetare är många års erfarenhet av IT – system inom byggbransch samt detaljhandel och vi har utvecklarteam för CAD sidan och WEB sidan.
Bolaget ägs av Dot Orange Invest  som investerar i IT-bolag med produkter och tjänster som berör CAD och WEB system inom byggbranschen och Detalj / dagligvaruhandel.

 

vision

Vår vision

systemet
Vår vision är att genom våra system ge våra kunder bättre förutsättningar att arbeta med intensiva etableringsplaner och förvaltning av anläggningar. Vårt systemfokus är att omfatta både CAD sidan och WEB / Mobilitet med bibehållna informationskedjor . Våra system vänder sig till olika typer av användare som har sina verktyg och rättigheter där alla arbetar mot en gemensam informationsmängd som är uppdaterad och strukturerad.


 

Sky-Umbrella
Vi ser också vårt system som en paraply funktion där andra externa och interna system integreras och gör det lättare för användaren att hitta information och tjänster, i dag är det ofta ett problem med arvet att gamla system med kärndata som måste finnas lättillgänglig.
1
future of retail Det händer mycket inom retail  och vi försöker hänga med i omvärldsbevakning, tex. läs en studie om framtidens  Retail ...
Läs mer>>
2
Optimera butik genom att mäta kundaktivitet i din avdelningar och varusektioner Tillsammans med våra partners har vi som mål att hitta nya analyser som kan användas som beslutsstöd...
Läs mer>>
3
fittingsAutomatisera orderhantering av inredning och skyltar med bibehållen kontroll av leverantörssaldon. Verktyg för att underlätta bestyckning och konfiguration av inredningskonceptet  ...
Läs mer>>
4
3dlayoutUppnå hög yteffektivitet genom att arbeta smart med CAD-  layout och spacemanagement i integrerade system ...
Läs mer>>