logotransp
Följ Inbrixsolutions och Etableramera

login

Login

Orderunderlag inredning, skyltar och kontroll leverantörssaldo?

systemet


orderprocess

I dag är trenden att arbeta med fler leverantörer och mer återkommande upphandlingar för att optimera utifrån pris ,kvalitet och i vissa fall även etableringsland. Det blir viktigt att löpande kontrollera blockorders och respektive leverantörs saldo för att undvik problem och oväntade kostnader med t.ex. inredning som inte används och bygger lagerplats. Genom att arbeta med vår process för orderhantering skapas rätt förutsättningar för att arbeta med flera leverantörer och tidigt se problem med lager saldot och då vidta åtgärd i tid. Vi ger också bättre förutsättningar för att byta / jämföra leverantörer då information om priser, artiklar och hur dessa är bestyckade ( fittings) finns lagrat och strukturerat i systemet.
ixs butik och orders ixs levrantörs saldoixs fittigns


Fittings eller Bestyckning är en delprocess som anger vilka artiklar som ska kopplas till de moduler som kommer från CAD sidan. Det innebär att underartiklar som antalet hyllor, spjut mm kan sättas utifrån ett säsongs eller års snitt alternativt att CAD systemet ger stöd i att ta fram olika typsektioner där bestyckningen räknas ut automatiskt.

Vår process för order börjar redan vid utveckling av nya inredningskoncept då vi skapar konfigurerbara moduler som personer inom layout och arkitekt använder för att bygga upp nya anläggningar. Vi skapar då ett bra underlag för upphandling av nya koncept.

1
future of retail Det händer mycket inom retail  och vi försöker hänga med i omvärldsbevakning, tex. läs en studie om framtidens  Retail ...
Läs mer>>
2
Optimera butik genom att mäta kundaktivitet i din avdelningar och varusektioner Tillsammans med våra partners har vi som mål att hitta nya analyser som kan användas som beslutsstöd...
Läs mer>>
3
fittingsAutomatisera orderhantering av inredning och skyltar med bibehållen kontroll av leverantörssaldon. Verktyg för att underlätta bestyckning och konfiguration av inredningskonceptet  ...
Läs mer>>
4
3dlayoutUppnå hög yteffektivitet genom att arbeta smart med CAD-  layout och spacemanagement i integrerade system ...
Läs mer>>