logotransp
Följ Inbrixsolutions och Etableramera

login

Login

Hantera en snabb etableringstakt, hålla ihop projekten ?

systemet

happy costumer
Etablering av nya anläggningar eller ombyggnationer i form av nya koncept blir ofta ett intensivt arbete där en prioriteringsmodell ofta tillämpas när tempot ökar eller tiden inte räcker till. Ofta finns det ett öppningsdatum som man inte får missa men det finns också en kvalitetsaspekt som ofta medför höga kostnader då arbetet görs under tidspress i kombination med uppkomna missar och fel. För att lyckas med sin etableringsplan behöver man se till att skapa bästa möjliga förutsättningar för att lyckas, med våra system ger vi den möjligheten.
ixs gant detail

Några steg i etableringsarbetet där våra system ger ett bra stöd:

  • Starta med rätt förutsättningar genom att samla in information och lagra det under respektive anläggning i vår butiksdatabas
  • Bygg upp koncept ”mockups” som CAD moduler i tid vilket gör att layout / arkitekt är väl förbereda för att genomföra en effektiv projektering
  • Arbeta med etableringsplan och checklistor för alla berörda personer, ofta är det möjligt att sätta en etableringsmall som tillämpa spå samtliga projekt vilket motiverar att lägga tid och få en bra process.
  • Projektstart !
  • Avstämningar ger systemet automatiskt löpande vilket minimerar onödig tid att samla ihop och uppdatera inför t.ex. månatlig avstämningar. Känslan av att alla direkt arbetar mot samma informationsmängd skapar ofta ett lugn och trygghet vilket spar mycket tid och man undviker missar.
  • Uppföljning av projektet görs genom besök på plats med stöd av checklistor och bilder laddas upp från systemets mobila app vilket skapar rätt förutsättningar för nästa projekt1
future of retail Det händer mycket inom retail  och vi försöker hänga med i omvärldsbevakning, tex. läs en studie om framtidens  Retail ...
Läs mer>>
2
Optimera butik genom att mäta kundaktivitet i din avdelningar och varusektioner Tillsammans med våra partners har vi som mål att hitta nya analyser som kan användas som beslutsstöd...
Läs mer>>
3
fittingsAutomatisera orderhantering av inredning och skyltar med bibehållen kontroll av leverantörssaldon. Verktyg för att underlätta bestyckning och konfiguration av inredningskonceptet  ...
Läs mer>>
4
3dlayoutUppnå hög yteffektivitet genom att arbeta smart med CAD-  layout och spacemanagement i integrerade system ...
Läs mer>>