logotransp
Följ Inbrixsolutions och Etableramera

login

Login

Vad är din utmaning ?

systemet

images (25)
I dagens handel har vi hög konsumentnärvaro och med sociala media en snabb och rörlig informationskanal både mellan konsumentgrupper och mellan konsument och företag.Från att tidigare kommunicera varumärke med våra koncept i butik har vi idag en plattform med en högre koncept förnyelse och förändring i butiker samtidigt som varumärke bearbetas på hemsidor , social nätverk. konceptbutiker. Detta skapar ett behov av att hålla information uppdaterad och lättillgänglig.Vår vision och teoretiska modell är att etableringsintensiva företag behöver behöver ett eget affärs- och informationssystem för att hantera information och den ständigt pågående förädling av butiker, inredningskoncept, varumärke och etableringsplan mm.

”Genom att använda vårt system  ger vi dig bättre förutsättningar att hantera Din etableringsprocess och butiksinformation.”I dag är BIM  ( building information model) ett begrepp i byggbranschen , det innebär att vi bygger en virtuell modell av verkligheten i våra CAD system. Vi ser då direkt problem och möjligheter och skapar  en mängd  nyckeldata om bygget. I vårt system tillämpar vi också BIM i CAD delen av systemet där din butik växer fram med relaterad information. Ett problem i dag är att informationsmängden växer från CAD sidan samtidigt som den isoleras då endast en liten del av användarna arbetar i CAD -systemet. Vi har löst detta genom att bygga en informationskanal mellan CAD och WEB vilket gör att vi ökar tillgängligheten samtidigt som vi ser till att informationen är uppdaterad.

Bilden visar hur personer arbetar på både CAD sidan och WEB sidan samtidigt som informationen kan delges alla och vi undviker tidkrävande aktiviteter för att se en helhetsbild av tex. etableringsprojekten eller aktuella ritningar och orderlistor mm.

Arbetssättet  ger många  nya möjligheter till effektivisering och intressanta nya nyckeltal som ger dig bättre beslutsunderlag . Du behöver inte vara orolig för att informationen inte är uppdaterad  och tiden att ta fram rapporter inför avstämningar kortas ner dramatiskt då systemet direkt ger dig det du söker efter. Systemet  blir en gemensam plattform för information och etableringsaktiviteter  med tillgänglighet både vid din dator och när du är mobil genom din ipad eller mobiltelefon. Från mobilen kan du ladda upp bilder med beskrivande vilket spar tid och ger dig rätt förutsättningar vid projekstart eller uppföljning.Utmaningar

systemet


Hantera en snabb etableringstakt, hålla ihop projekten?
Hitta information om butik och anläggning ?
Hur optimerar du din butik ?
Orderunderlag av inredning / skyltar och kontroll på  leverantörssaldo ?
Uppnå yteffektivitet ?
Säkerställa rätt mängd varor i butik ?
Införa nya inredningskoncept ?
Effektiv CAD-projektering / layout ?

 

1
future of retail Det händer mycket inom retail  och vi försöker hänga med i omvärldsbevakning, tex. läs en studie om framtidens  Retail ...
Läs mer>>
2
Optimera butik genom att mäta kundaktivitet i din avdelningar och varusektioner Tillsammans med våra partners har vi som mål att hitta nya analyser som kan användas som beslutsstöd...
Läs mer>>
3
fittingsAutomatisera orderhantering av inredning och skyltar med bibehållen kontroll av leverantörssaldon. Verktyg för att underlätta bestyckning och konfiguration av inredningskonceptet  ...
Läs mer>>
4
3dlayoutUppnå hög yteffektivitet genom att arbeta smart med CAD-  layout och spacemanagement i integrerade system ...
Läs mer>>