logotransp
Följ Inbrixsolutions och Etableramera

login

Login

Dokument och Ritningsarkiv

systemet


drawing arachive 2

Information som laddas upp till systemet bibehåller sina relationer till andra dokument vilket gör det enkelt att hitta tillhörande ritning till en orderlista eller ytlista. Systemet har också en mer klassisk vy av alla dokument i form av en trädstruktur där mappar kan skapas och filer läggas till genom ”drag&drop”. Bilder som tas med den mobila appen lagras i en separat mapp. Versionshantering går att aktivera på dokumenten.


1
future of retail Det händer mycket inom retail  och vi försöker hänga med i omvärldsbevakning, tex. läs en studie om framtidens  Retail ...
Läs mer>>
2
Optimera butik genom att mäta kundaktivitet i din avdelningar och varusektioner Tillsammans med våra partners har vi som mål att hitta nya analyser som kan användas som beslutsstöd...
Läs mer>>
3
fittingsAutomatisera orderhantering av inredning och skyltar med bibehållen kontroll av leverantörssaldon. Verktyg för att underlätta bestyckning och konfiguration av inredningskonceptet  ...
Läs mer>>
4
3dlayoutUppnå hög yteffektivitet genom att arbeta smart med CAD-  layout och spacemanagement i integrerade system ...
Läs mer>>