logotransp
Följ Inbrixsolutions och Etableramera

login

Login

Varuläggning Retail

systemet


art-opt-2D
Systemet stödjer kontroll av varuläggning genom att respektive inredningsmodul i konceptbiblioteket bär information om hur många artiklar och varianter som får plats. Inredningsmodulerna kan visa nyckeltal på ritning samt även summering på avdelning eller i hela butiken.




guoi art opt
I tabell form visas summan av informationen nedbruten per avdelning och hela butiken. Systemet visar också differensen mot angiven mallbutik vilket ger användaren en hänvisning om summan av antalet artiklar ligger över eller under normalen. I systemets rapport modul kan beslutsunderlag skapas genom grafer och tabeller som visar trender i hur dessa nyckeltal varierar utifrån olika sökkategorier.
1
future of retail Det händer mycket inom retail  och vi försöker hänga med i omvärldsbevakning, tex. läs en studie om framtidens  Retail ...
Läs mer>>
2
Optimera butik genom att mäta kundaktivitet i din avdelningar och varusektioner Tillsammans med våra partners har vi som mål att hitta nya analyser som kan användas som beslutsstöd...
Läs mer>>
3
fittingsAutomatisera orderhantering av inredning och skyltar med bibehållen kontroll av leverantörssaldon. Verktyg för att underlätta bestyckning och konfiguration av inredningskonceptet  ...
Läs mer>>
4
3dlayoutUppnå hög yteffektivitet genom att arbeta smart med CAD-  layout och spacemanagement i integrerade system ...
Läs mer>>