logotransp
Följ Inbrixsolutions och Etableramera

login

Login

Survey Enkäter

dealerinput ixs checklixst app3

Systemstöd finns för att hantera ärenden i form av enkäter och checklistor. Ärendet appliceras på en användargrupp med möjlighet till uppföljning om ärendet inte slutförs i tid. För att underlätta för arbete mobilt kan även checklistor användas i mobil applikation.

Med stöd av mallar kan olika varianter av listor och enkäter tas fram. Enkäter kan även skickas till personer utanför systemet för att ifyllas med automatisk upplandning till systemet vilket spar tid och minskar risk för att information fastnar i mejl etc.

1
future of retail Det händer mycket inom retail  och vi försöker hänga med i omvärldsbevakning, tex. läs en studie om framtidens  Retail ...
Läs mer>>
2
Optimera butik genom att mäta kundaktivitet i din avdelningar och varusektioner Tillsammans med våra partners har vi som mål att hitta nya analyser som kan användas som beslutsstöd...
Läs mer>>
3
fittingsAutomatisera orderhantering av inredning och skyltar med bibehållen kontroll av leverantörssaldon. Verktyg för att underlätta bestyckning och konfiguration av inredningskonceptet  ...
Läs mer>>
4
3dlayoutUppnå hög yteffektivitet genom att arbeta smart med CAD-  layout och spacemanagement i integrerade system ...
Läs mer>>