logotransp
Följ Inbrixsolutions och Etableramera

login

Login

Ytfördelning och strategi

systemet

gui space list
Modulen för ”Space Management” ger oss möjlighet att definiera anläggningens olika avdelningar och underavdelningar. Systemet summerar sedan dessa utifrån kvadratmeter och procentuella delar och vi kan skapa rapporter och tabeller som visar butikens ytfördelning.
space draft drawing
space drawing 2
I tidiga skeden kan vi tillämpa systemets ”skissläge ” vilket gör det möjligt att ta fram en förenklad ytplan med olika alternativ för att te.x fatta beslut om ny lokal är lämplig för verksamheten. Systemet visar också effektiv yta där hänsyn tas till schakt och pelare och andra delar som inte går att nyttja till effektiv yta.
1
future of retail Det händer mycket inom retail  och vi försöker hänga med i omvärldsbevakning, tex. läs en studie om framtidens  Retail ...
Läs mer>>
2
Optimera butik genom att mäta kundaktivitet i din avdelningar och varusektioner Tillsammans med våra partners har vi som mål att hitta nya analyser som kan användas som beslutsstöd...
Läs mer>>
3
fittingsAutomatisera orderhantering av inredning och skyltar med bibehållen kontroll av leverantörssaldon. Verktyg för att underlätta bestyckning och konfiguration av inredningskonceptet  ...
Läs mer>>
4
3dlayoutUppnå hög yteffektivitet genom att arbeta smart med CAD-  layout och spacemanagement i integrerade system ...
Läs mer>>