logotransp
Följ Inbrixsolutions och Etableramera

login

Login

BIM Projektering / Layout CAD 3D Skanning

systemet

BIM-teknik, för vem och varför?

BIM tillämpas i dag i allt större utsträckning i byggbranschen och skapar många möjligheter. Dessa bidrar i sin tur t ex till en mer rationell projektering och förvaltning. Nedan listas några fördelar inom olika områden som ger affärsnytta även i vår avgränsade Etableringsrelaterad projektering.

– Energianalyser, genom att jämföra olika lösningar i simuleringsprogram kan en förvaltare redan i planeringsskedet göra ett klokare val.

– En effektivare projektering för alla parter. Revideringar utförs snabbare och utförda ändringar uppdaterar all dokumentation som är knuten till modellerna.

– Kostnadsanalyser före byggnation, BIM möjliggör att jämförelser går snabbare samtidigt som det medför en mer exakt uppskattning av kostnader.

– Visualisering i designfasen kan ta fördel av visualisering i BIM-verktyget. Det går snabbt att förändra och se resultatet som enkelt kan presenteras.

– Kvalitetskontroll, under projekteringen kan BIM-verktyg användas för att utföra diverse kontroller. Ett exempel är kollisionskontroller m.h.a 3D-tekniken, men även olika byggnadsdelars egenskaper kan kontrolleras.

3D scanning, för vem och varför?

3D scanning av butiker ger en visuell bild av hur butikerna ser
ut och möjlighet till att skapa ett
kvalitetssäkrat underlag för layoutarbete.

Kvalitetssäkrat underlag skapas eller uppdateras utifrån butikens
ArchiCAD fil, tidsinsats beroende av hur mycket som är
uppdaterat i gällande

ArchiCAD fil samt ansvarsfördelning gällande grundinställningar i mall 
filer. Vid första tillfället skapas en stomme för butiken och löpande
uppdateras stommen en gång / år

drawngölist nr 3000  see addonaddon projec tinfo

,

CAD delen av systemet ligger integrerat
med ArchiCAD och har en tydlig BIM –
proces som möjliggör strukturer och
automatisering. Systemet har ett ”flytande ”
fönster som visar alla funktioner och
information. t.ex finns en samlad plats
för projektrelaterad information som
direkt är kopplad till ritningarnas namngivning
och stämpel. Detta ger en enhetlig ritningsleverans
samt tidsbesparing vid projektstart.

BIM CLOUD

Access till BIM CLOUD server hos Amazon vilket ger hög tillgänglighet och
snabb access direkt från ArchiCAD eller mobil enhet. Struktur skapas som
passa verksamheten och behov.

1
future of retail Det händer mycket inom retail  och vi försöker hänga med i omvärldsbevakning, tex. läs en studie om framtidens  Retail ...
Läs mer>>
2
Optimera butik genom att mäta kundaktivitet i din avdelningar och varusektioner Tillsammans med våra partners har vi som mål att hitta nya analyser som kan användas som beslutsstöd...
Läs mer>>
3
fittingsAutomatisera orderhantering av inredning och skyltar med bibehållen kontroll av leverantörssaldon. Verktyg för att underlätta bestyckning och konfiguration av inredningskonceptet  ...
Läs mer>>
4
3dlayoutUppnå hög yteffektivitet genom att arbeta smart med CAD-  layout och spacemanagement i integrerade system ...
Läs mer>>