logotransp
Följ Inbrixsolutions och Etableramera

login

Login

Ordersystem

systemet


orderprocess

Systemets orderprocess ( bilden ovan) börjar på CAD sidan där inredningsmodulerna bryts ner i en komponentlista ( BOM CAD) bestående av inredningens moduler och undermoduler. Innan listan laddas upp till WEB systemet görs en kontroll för att undvika rit fel och fel i artikel konfigurationen. Nästa steg är att systemet bryter ner artiklarna en nivå till efter den bestyckningslogik som har definierats ( Fitting). Fitting är en nivå där tex. antalet hyllor och spjut efter säsong kan ställas in avseende de olika inredningsmodulerna eller klassifikation efter säkerhet eller brandklass.
ixs levrantörs saldo
ixs fittigns
Systemet har ett verktyg för att arbeta med bestyckning ( Fittings) både på WEB och CAD , här skapas olika grupper av logik kopplat till listan från CAD ( BOM CAD). Grupperna kan anges som typ sektioner med relationer till avdelningar som ger olika utfall av underartiklar. Systemet håller också koll på orderstatus till olika leverantörer samt lagersaldo om extren koppling finns till leverantörers ERP system , alternativ kan Excel filer läsas in.
GUI ADDON ORDERLIST
I CAD systemet finns det stöd som gör en kontroll innan order samt möjlighet att markera och få systemet att zooma in den modul som har felaktigheter vilket kan vara dubbletter eller att modulen ligger utanför butiksytan mm. Systemet har också en funktion för att skapa etappindelad order , detta görs genom visuell markering på ritningen vilket skapar en gruppering i ordern.
1
future of retail Det händer mycket inom retail  och vi försöker hänga med i omvärldsbevakning, tex. läs en studie om framtidens  Retail ...
Läs mer>>
2
Optimera butik genom att mäta kundaktivitet i din avdelningar och varusektioner Tillsammans med våra partners har vi som mål att hitta nya analyser som kan användas som beslutsstöd...
Läs mer>>
3
fittingsAutomatisera orderhantering av inredning och skyltar med bibehållen kontroll av leverantörssaldon. Verktyg för att underlätta bestyckning och konfiguration av inredningskonceptet  ...
Läs mer>>
4
3dlayoutUppnå hög yteffektivitet genom att arbeta smart med CAD-  layout och spacemanagement i integrerade system ...
Läs mer>>