logotransp
Följ Inbrixsolutions och Etableramera

login

Login

Butiksdatabas

systemet

overview

Genom att samla information om anläggning och aktiviteter på en plats hittar du snabbt det du söker och kan vara säker på att informationen är uppdaterad. Du får en effektiv  informationshantering och undviker tidskrävande  arbete i att leta bland mejl och kontakta dina kollegor om de har den ”senaste” versionen av det du söker. Det blir också en tydlig och effektiv intern rutin då det är den information som ligger i systemet som är den gällande. Genom smarta sökfunktioner och visuell karta hittar du snabbt det du söker samtidigt som informationen ligger i en struktur relaterad till rätt nivå vilket gör att annan information som du söker ligger lätt tillgänglig. Vi har mao en produktstruktur med olika informationsnivåer som avspeglar en normalisera bild av ett större företag som har återkommande koncept i sina anläggningar.
location
I dag har många större företag en fragmenterad informationsstruktur genom att flera system används för att omfånga den totala informationsmängden om anläggningar och aktiviteter.  Genom att koppla in externa informationskanaler från andra system skapar vi ett paraply för den totala informationsmängden. Exempel är anläggningsuppgifter och bilder som ofta finns lagrade i andra system.
app3
app3
Många personer arbetar mobilt ute på fältet där smartphones och Ipad blivit vanligare. Många iakttagelser och beslutsunderlag kommer från besöket på plats vilket gör det smidigt att använda dessa mobila enheter för att göra anteckningar och ta bilder . Problem uppstår ofta då informationen blir kvar i telefonen eller hamnar.
1
future of retail Det händer mycket inom retail  och vi försöker hänga med i omvärldsbevakning, tex. läs en studie om framtidens  Retail ...
Läs mer>>
2
Optimera butik genom att mäta kundaktivitet i din avdelningar och varusektioner Tillsammans med våra partners har vi som mål att hitta nya analyser som kan användas som beslutsstöd...
Läs mer>>
3
fittingsAutomatisera orderhantering av inredning och skyltar med bibehållen kontroll av leverantörssaldon. Verktyg för att underlätta bestyckning och konfiguration av inredningskonceptet  ...
Läs mer>>
4
3dlayoutUppnå hög yteffektivitet genom att arbeta smart med CAD-  layout och spacemanagement i integrerade system ...
Läs mer>>