logotransp
Följ Inbrixsolutions och Etableramera

login

Login

Tvilling Butik 3D skanning

Fördelar och värden

 • Säkerställ kontrakterade butiksytor och sänk kostnader
 • Effektivisera butikslayout genom kvalitetssäkrade underlag och uppnå en slimmad layoutavdelning som lägger sin tid på rätt uppgifter
 • Minska behovet av externa layout konsulter och om dessa tas in ge bättre förutsättningar genom kvalitetssäkrade underlag
 • 3D scanning av butiker ger en visuell bild av hur butikerna ser ut och möjlighet till att skapa ett kvalitetssäkrat underlag för layoutarbete
 • BIM CLOUD säkerställer access till alla butiks modeller från CAD stationer och mobila enheter samt bygger en framtids säkrat plattform och informationshantering

Tjänsten

 • Access till BIM CLOUD server hos Amazon vilket ger hög tillgänglighet och snabb access direkt från ArchiCAD eller mobil enhet. Struktur skaps som passa verksamheten och behov.

 • 3D skanning av butiker görs med fördel med få kunder i butiken. Skanningen skapar ett punktmoln som ger en modell av butiken med korrekta mått

 • Kvalitetssäkrat underlag skapas eller uppdateras utifrån butikens ArchiCAD fil, tidinsatts beroende av hur mycket som är uppdaterat i gällande ArchiCAD fil samt ansvarsfördelning gällande grundinställningar i mall filer. Vid första tillfället skapas en stomme för butiken och löpnade uppdateras stommen en gång / år
 • Kontroll mot kontrakterad yta utförs och rapporteras med underlag till kund
 • Uppladdning till BIM CLOUD avseende ArchiCAD filer och punktmoln

 • Prenumeration av löpande underhåll och ökad informationsmängd i ´form av inredning, fördelning av sälj ytor , avtal om 3 år

New service to offer a 3D scanned shop uploaded to BIM cloud server with the main parts updated , contact us for more info.

New service to offer a 3D scanned shop uploaded to BIM cloud server with the main parts updated , contact us for more info.

1
future of retail Det händer mycket inom retail  och vi försöker hänga med i omvärldsbevakning, tex. läs en studie om framtidens  Retail ...
Läs mer>>
2
Optimera butik genom att mäta kundaktivitet i din avdelningar och varusektioner Tillsammans med våra partners har vi som mål att hitta nya analyser som kan användas som beslutsstöd...
Läs mer>>
3
fittingsAutomatisera orderhantering av inredning och skyltar med bibehållen kontroll av leverantörssaldon. Verktyg för att underlätta bestyckning och konfiguration av inredningskonceptet  ...
Läs mer>>
4
3dlayoutUppnå hög yteffektivitet genom att arbeta smart med CAD-  layout och spacemanagement i integrerade system ...
Läs mer>>