logotransp
Följ Inbrixsolutions och Etableramera

login

Login

Nokon

Nokon utvecklar MPS vidare med APP för tidredovisning samt smarta funktioner för byggprojektledning och dagbok

Lindex

vitrum Lindex har sedan 2019 börjat tillämpa Inbrixsolutions CAD och Order med integration till ERP system

 

Tvilling Butik 3D skanning

Fördelar och värden

 • Säkerställ kontrakterade butiksytor och sänk kostnader
 • Effektivisera butikslayout genom kvalitetssäkrade underlag och uppnå en slimmad layoutavdelning som lägger sin tid på rätt uppgifter
 • Minska behovet av externa layout konsulter och om dessa tas in ge bättre förutsättningar genom kvalitetssäkrade underlag
 • 3D scanning av butiker ger en visuell bild av hur butikerna ser ut och möjlighet till att skapa ett kvalitetssäkrat underlag för layoutarbete
 • BIM CLOUD säkerställer access till alla butiks modeller från CAD stationer och mobila enheter samt bygger en framtids säkrat plattform och informationshantering

Tjänsten

 • Access till BIM CLOUD server hos Amazon vilket ger hög tillgänglighet och snabb access direkt från ArchiCAD eller mobil enhet. Struktur skaps som passa verksamheten och behov.

 • 3D skanning av butiker görs med fördel med få kunder i butiken. Skanningen skapar ett punktmoln som ger en modell av butiken med korrekta mått

 • Kvalitetssäkrat underlag skapas eller uppdateras utifrån butikens ArchiCAD fil, tidinsatts beroende av hur mycket som är uppdaterat i gällande ArchiCAD fil samt ansvarsfördelning gällande grundinställningar i mall filer. Vid första tillfället skapas en stomme för butiken och löpnade uppdateras stommen en gång / år
 • Kontroll mot kontrakterad yta utförs och rapporteras med underlag till kund
 • Uppladdning till BIM CLOUD avseende ArchiCAD filer och punktmoln

 • Prenumeration av löpande underhåll och ökad informationsmängd i ´form av inredning, fördelning av sälj ytor , avtal om 3 år

New service to offer a 3D scanned shop uploaded to BIM cloud server with the main parts updated , contact us for more info.

New service to offer a 3D scanned shop uploaded to BIM cloud server with the main parts updated , contact us for more info.

Inbrixsolution Visual Merchandize

 

ixs vm

 

För att bemöte kraven från VM på plagghantering och detaljbestyckning av spjut ,hyllor mm har en ny modul utvecklas. Inbrixsolution VM gör det möjligt för VM personer att arbeta med kollectioner och plaggläggning ner i högsta detalj. Det unika med lösningen är att butikerna får automatiskt en plaggläggning och bestyckning vilket ger bättre visuellt stöd och uträkning av artikel bnredd och djup

1
future of retail Det händer mycket inom retail  och vi försöker hänga med i omvärldsbevakning, tex. läs en studie om framtidens  Retail ...
Läs mer>>
2
Optimera butik genom att mäta kundaktivitet i din avdelningar och varusektioner Tillsammans med våra partners har vi som mål att hitta nya analyser som kan användas som beslutsstöd...
Läs mer>>
3
fittingsAutomatisera orderhantering av inredning och skyltar med bibehållen kontroll av leverantörssaldon. Verktyg för att underlätta bestyckning och konfiguration av inredningskonceptet  ...
Läs mer>>
4
3dlayoutUppnå hög yteffektivitet genom att arbeta smart med CAD-  layout och spacemanagement i integrerade system ...
Läs mer>>