logotransp
Följ Inbrixsolutions och Etableramera
Hantera en snabb etableringstakt, hålla ihop projekten?
Hitta information om butik och anläggning ?
Hur optimerar du din butik ?
Orderunderlag av inredning / skyltar och kontroll på  leverantörssaldo ?
Uppnå yteffektivitet ?
Säkerställa rätt mängd varor i butik ?
Införa nya inredningskoncept ?
Effektiv CAD-projektering / layout ?
Butiksdatabas
Survey Enkäter
Spacemanagement
Projektering Layout /CAD
Ordersystem
Etableringsplan
Konceptbibliotetk 
Varuläggning  Retail
Mobil App
Varusektioner Planogram
Dokumnet Ritningsarkiv

login

Login

DEMOPAGE

Jill Smith
1
future of retail Det händer mycket inom retail  och vi försöker hänga med i omvärldsbevakning, tex. läs en studie om framtidens  Retail ...
Läs mer>>
2
Optimera butik genom att mäta kundaktivitet i din avdelningar och varusektioner Tillsammans med våra partners har vi som mål att hitta nya analyser som kan användas som beslutsstöd...
Läs mer>>
3
fittingsAutomatisera orderhantering av inredning och skyltar med bibehållen kontroll av leverantörssaldon. Verktyg för att underlätta bestyckning och konfiguration av inredningskonceptet  ...
Läs mer>>
4
3dlayoutUppnå hög yteffektivitet genom att arbeta smart med CAD-  layout och spacemanagement i integrerade system ...
Läs mer>>