logotransp
Följ Inbrixsolutions och Etableramera

login

Login

Inbrixsolution Visual Merchandize

 

ixs vm

 

För att bemöte kraven från VM på plagghantering och detaljbestyckning av spjut ,hyllor mm har en ny modul utvecklas. Inbrixsolution VM gör det möjligt för VM personer att arbeta med kollectioner och plaggläggning ner i högsta detalj. Det unika med lösningen är att butikerna får automatiskt en plaggläggning och bestyckning vilket ger bättre visuellt stöd och uträkning av artikel bnredd och djup

kappahlogoKappAhl inför nytt butikskoncept med stöd av etablera mera. Fördelen att allt sitter ihop ger en trygghet i layoutarbete och inköpsunderlag , budgetarbete säger Maivor Skoglund på KappAhl

 

ginaloggo
Gintratricot väljer våraystem för att hantera en hög etableringstakt. Vikta delar är att effektivisera layout arbete samt automatisera inköps underlag för inredning med kopplad budget samt uppföljning
 
1
future of retail Det händer mycket inom retail  och vi försöker hänga med i omvärldsbevakning, tex. läs en studie om framtidens  Retail ...
Läs mer>>
2
Optimera butik genom att mäta kundaktivitet i din avdelningar och varusektioner Tillsammans med våra partners har vi som mål att hitta nya analyser som kan användas som beslutsstöd...
Läs mer>>
3
fittingsAutomatisera orderhantering av inredning och skyltar med bibehållen kontroll av leverantörssaldon. Verktyg för att underlätta bestyckning och konfiguration av inredningskonceptet  ...
Läs mer>>
4
3dlayoutUppnå hög yteffektivitet genom att arbeta smart med CAD-  layout och spacemanagement i integrerade system ...
Läs mer>>