logotransp
Följ Inbrixsolutions och Etableramera

VÅR VISION


Vår vision är att genom våra system ge våra kunder bättre förutsättningar att arbeta med intensiva etableringsplaner och förvaltning av anläggningar.

BRA AFFÄRSSYSTEM GER NÖJDA SLUTKUNDER

FLEXIBEL PARTNER


Vi förstår er utmaning och arbetar fram en bra lösning i ett samarbete med er.


Lättanvänt och överskådligt
Etablera Mera hanterar alla era leverantörer, era lagersaldon och övrig information på samma plats vilket ger ett bättre förhandlingsläge och bättre ekonomiska förutsättningar.
Läs Mer >>

Beräknar varuvolymen
Vårt system, kopplat mot er CAD-Modell analyserar varumängden och säkerställer att varorna ryms i butik.
Läs Mer >>

Stöd vid hög etableringstakt
Etablera Mera hjälper dig hantera en hög etableringstakt med nya inredningskoncept genom integrerade system och konfigurerbara moduler.
Läs Mer >>

login

Login

Vad är din utmaning?

systemet


Hantera en snabb etableringstakt, hålla ihop projekten?
Hitta information om butik och anläggning ?
Hur optimerar du din butik ?
Orderunderlag av inredning / skyltar och kontroll på  leverantörssaldo ?
Uppnå yteffektivitet ?
Säkerställa rätt mängd varor i butik ?
Införa nya inredningskoncept ?
Effektiv CAD-projektering / layout ?systemet

Detta är vårt system

Systemet är ett tvådelat mellan CAD och WEB där information kan flöda mellan delarna vilket ger stabilitet och uppdaterad informationslager om dina anläggningar och aktiviteter. Stöd för att koppla på externa datakällor och system finns och ger många möjligheter till att hitta nya nyckeltal och rapporter för beslutsstöd. Systemet består av ett antal moduler både för CAD och WEB vilket möjliggör kundanpassning och ger önskad funktionalitet. CAD- delen är integrerad med ArchiCad som bas vilket ger en mängd funktioner samt framtidssäkrar den generella utveckling avseende CAD funktionalitet.VÅRA MODULER

systemet

Butiksdatabas
Survey Enkäter
Spacemanagement
Projektering Layout /CAD
Ordersystem
Etableringsplan
Konceptbibliotetk 
Varuläggning  Retail
Mobil App
Varusektioner Planogram
Dokumnet Ritningsarkiv

1
future of retail Det händer mycket inom retail  och vi försöker hänga med i omvärldsbevakning, tex. läs en studie om framtidens  Retail ...
Läs mer>>
2
Optimera butik genom att mäta kundaktivitet i din avdelningar och varusektioner Tillsammans med våra partners har vi som mål att hitta nya analyser som kan användas som beslutsstöd...
Läs mer>>
3
fittingsAutomatisera orderhantering av inredning och skyltar med bibehållen kontroll av leverantörssaldon. Verktyg för att underlätta bestyckning och konfiguration av inredningskonceptet  ...
Läs mer>>
4
3dlayoutUppnå hög yteffektivitet genom att arbeta smart med CAD-  layout och spacemanagement i integrerade system ...
Läs mer>>